Hem
Länkar

Bokföringskurser, nyttan av en bokföringskurs

Bokföringskurser?

Om exemplet nedan är lätt att följa och förstå, lär det inte finnas så stort behov att gå en bokföringskurs för att lära sig bokföring för ett mindre företag. Om den däremot uppfattas som svår kan nog behovet av en bokföringskurs vara något att fundera på.

Bokföring

En viktig procedur för företagare och nyföretagare är bokföring. Bokföring är relativt till att skriva dagbok då man skriver ner alla sina affärer i en bok. Varenda liten affär ska skrivas ner i denna bokföringsbok, vare sig företagaren har sålt en mutter eller betalat tillbaka en skuld. Enligt lagen så ska man föra in alla affärer, skulder, och lån i denna bok. Självklart så man kan välja att inte följa lagen men för företagets bästa så bör man det. Lagen säger också att alla papper i denna bok ska vara sidnumrerade och sitta ihop. Verifikation innebär att man har tagit ett lån och skuldebrevet är den handling som beskriver lånet. Man får ej sudda bort en verifikation när den är införd i bokföringsboken.

Att bokföra alla affärer hjälper företag att få översikt på ekonomin och sina utgifter och inkomster. Och om skattegubben kommer och knackar på dörren så kan man redovisa företagets ekonomi med hjälp av bokföringsboken snabbt och enkelt. Man för också bokföring för att hålla reda på vart alla pengar tar vägen.

Så hur för man bokföring? Det finns två typer av bokföringar enkel- och dubbel bokföring. I den enkla typen så bokför man en affär bara en gång, och i den andra så bokför man en affär två gånger. För att redogöra dessa två typer på ett enkelt sätt för läsaren så använder vi oss utav en fiktiv person kallad Björn.

Björn vill bokföra alla sina köp med hjälp av den enkla typen. För att anteckna sina utgifter och inkomster så behöver han en bok där han kan skriva ner dessa. Det han börjar att skriva är sin nuvarande balans, rättare sagt hur mycket pengar han har att investera. Detta skriver han högst upp på pappret. Nu är Björn redo att föra sina planerade köp, han skriver ner det han har köpt nedanför balansen och hans nuvarande lista ser nu ut så här:
Nuvarande Balans 500:-  
Kastspö -100:-  
Fiskedrag -200:-  
Håv -100:-  

På listan så ser man hur mycket Björn har köpt fiskeutrustning för, rättare sagt 400:-. Det är viktigt att Björn sätter ett minustecken före priset på varan då detta tecken markerar att hans kassa minskar. Nu undrar Björn hur han ska göra när han har fått en inkomst, det är enkelt det enda han behöver göra är att sätta ett plustecken före inkomsten. Björns lista ser nu ut såhära efter hans inkomst:
Nuvarande Balans 500:-  
Kastspö -100:-  
Fiskedrag -200:-  
Håv -100:-  
Sommarjobb +500:-  

Efter ett tag så kommer Björns lista vara väldigt lång, detta leder till att det blir svårare för han att hålla någon kontroll över hur läget ligger till. Detta löser han med att använda sig utav dubbel bokföring. Björn börjar då med att göra två kolumner för belopp, i den vänstra så skriver han upp sina inkomster och i den högra så antecknar han alla sina utgifter. Björns lista ser nu ut så här när han använder sig av dubbelbokföring:
Nuvarande Balans 500:-  
Kastspö   100:-
Fiskedrag   200:-
Håv   100:-
Sommarjobb 500:-  
 
E-post
Cookies